عدم دخول

عدم دخول چیست؟

عدم دخول هم یعنی آقا حق داخل کردن آلت مردانه ى خود را چه از جلو و چه از عقب ندارد و فقط حق ملاعبه و معاشقه و نوازش و ماساژ دارند.

دلیل عدم دخول چیست؟

باید گفت در شرع مقدس اسلام اگر زنی زیر سن ۵۰ سال قمری با ایشان دخول صورت گیرد به ایشان دو ماه یا معادل دو پریود عده تعلق میگیرد که در این مدت نمیتواند با فرد دیگری صیغه بخواند و شرعا اگر هم صیغه ای خوانده شود باطل است به همین خاطر برای خانم های جوان اگر بخواهند صیغه ی یک ساعته شوند باید عدم دخول باشد در غیر این صورت برای ایشان نمی ارزد یک ساعت صیغه شوند و دو ماه عده نگه دارند.

صیغه تهران صیغه مشهد صیغه کرج

صیغه اصفهان

قوانین سوالات متداول ثبت نام بانوان پشتیبانی